Skip to main content

Rješenja površinske odvodnje možemo naći u različitim oblicima. Ukratko, rješenja površinske odvodnje predstavljaju opsežan program kanala i slivnika za linijsku i točkastu odvodnju te obradu površinskih voda.

Rješenja površinske odvodnje i njihova izvedba ovisi o površini na kojoj je potrebno postaviti sustav odvodnje, potpuno su različiti tipovi sustava odvodnje ako se, na primjer, radi o niskogradnji, industrijskim površinama ili vrtova i okućnica, zato rješenja površinske odvodnje možemo podijeliti u četiri osnovne kategorije: Niskogradnja, okoliš, infiltracijski sustavi za kišnicu i sportski sustavi.

Vrste rješenja površinske odvodnje

Rješenja površinske odvodnje za niskogradnju uglavnom se baziraju na kanalicama koje omogućavaju brzu odvodnju i koje mogu podnijeti i najveća opterećenja, na primjer na aerodromima, u industrijskim zonama, na autocestama i tako dalje. Također, kanalice se u niskogradnji koriste i na javnim površinama, tako da se moraju estetski uklopiti u njih.

Druga kategorija je okolišno uređenje. Prije svega tu se misli na vrtove, okućnice, ali i javne površine na kojima dominira zelenilo, poput parkova i gradskih zelenih površina. Okolišno uređenje iziskuje nekoliko različitih rješenja sustava odvodnje, ovisno o stanju terena, površini, nagibu itd. Za vrtove i okolišno uređenje najidealnije bi bile lagane i jednostavne kanalice koje se mogu oblikom i formom prilagoditi površini. Također, kao što je i slučaj kod kanalica koje se postavljaju na javne površine, i vrtna rješenja površinske odvodnje moraju se uklopiti u estetiku i ne izazivati veliku pažnju u oku promatrača.

Fleksibilnost i kvaliteta

Kod infiltracije oborinskih voda jedno od najzanimljivijih rješenja su travne rešetke. Travne rešetke za infiltraciju oborinske vode jedno su od rješenja za odvod vode koje se uglavnom primjenjuje u vrtovima i okućnicama, ali i na mjestima na kojima mogu poslužiti kao prirodna infiltracija oborinske vode, kao što su popločane prometne površine, parkinzi s povremenim prometom, izložbene površine, parking mjesta za automobile, pješačke staze, hotelski kompleksi sa svojim okolicama, a poslužiti mogu i kao ojačanje za nasipe i obale, u čijoj su blizini rijeke ili jezera. Travne rešetke za infiltraciju oborinske vode trebale bi biti od visokokvalitetnog materijala koji je garancija kvalitete, a također moraju biti i fleksibilni, tako da se mogu različito primijeniti i prirodno infiltrirati oborinske vode.  

rješenja površinske odvodnje su separatori lakih tekućina i separatori masti
Rješenja površinske odvodnje su separatori lakih tekućina i separatori masti

Posebna kategorija proizvoda za površinsku odvodnju su oni koji se postavljaju na sportske objekte. Oni moraju odgovoriti mnogobrojnim izazovima, tako da su dizajnirani od posebnih materijala. Stadioni su mjesta na kojima se rješenja za površinsku odvodnju moraju prilagoditi nekad i ekstremnim uvjetima i opterećenjima. S druge strane, ne smiju biti prekruti ili loše postavljeni jer bi tako u opasnost od ozljede doveli sportaše.

Separatori

Separatori lakih tekućina i separatori masti koriste se kako bi se spriječio jedan od najvećih ekoloških problema, a to je zagađenje vode. Oni se instaliraju na mjesta između izvora zagađene vode i mjesta na kojem se vodovod spaja na gradsku kanalizaciju.

Separatori lakih tekućina i separatori masti odvajaju onečišćenja iz otpadnih voda te tako omogućuju da čišća voda dođe u kanalizaciju. Također, pomoću njih se održava prirodno kruženje vode. Separator lakih tekućina trebao bi biti ugrađen na onim mjestima na kojima se ulijeva voda u kombinaciji s lakim tekućinama poput minerala, ulja ili ugljikovodika. Separatori masti, bilo biljnih ili životinjskih, trebali bi se ugrađivati u kuhinje, blagovaonice, tvornice u kojima se prerađuje meso, u restorane, fast foodove i slične objekte.

Kod ugradnje separatora lakih tekućina i separatora masti mora se obratiti pozornost na odabir i ugradnju, najčešća pogreška koja se radi jest da se ove dvije vrste separatora ne razlikuju pravilno. Potrebno je, zato, najprije utvrditi koja vrsta separatora vam je potrebna. Razlika je mala na prvi pogleda, ali posljedice instalacije krivog separatora mogu biti velike – negativan utjecaj na okoliš te veliki troškovi deinstalacije te ponovne ugradnje odgovarajućeg separatora.