Skip to main content

Bosno moja, divna, mila

lijepa, gizdava,

u tebi je Sarajevo,

šeher sevdaha.


U tebi su gore mnoge,

gore visoke,

i studene izvor-vode,

Bosne ponosne.

bosno moja, divna, mila
Bosno moja, divna, mila


Bosno moja, divna, mila,

lijepa, gizdava,

u tebi je Banja Luka,

uzdah momaka.