Skip to main content

Zemaljski muzej BiH u Sarajevu domaćin je izložbe ‘Sevdalinka – slika, riječ i zvuk’.

Zemaljski muzej BiH – Ova izložba predstavlja hronološki razvoj (od srednjeg vijeka do savremenog doba) usmene pjesme za koju se u narodu ustalio naziv sevdalinka.

Ljeto u Tuzlanskom Kantonu: 10 destinacija za posjetiti

Osim audio sadržaja, izložbu prati i serija likovnih radova nastalih inspiriranošću tom pjesmom. U zvučnoj komponenti performansa dostupni su snimci sevdalinke iz Folklornog arhiva Zemaljskog muzeja i Arhiva Radija Bosne i Hercegovine.

zemaljski muzej bih
Zemaljski muzej BiH domaćin izložbe 'Sevdalinka - slika, riječ i zvuk' 1

Autorica izložbe Nirha Efendić kazala je da će ‘uz lijepu priču o sevdalinki, posjetioci moći da osjete taj naš kulturni identitet’ te najavila da će ta izložba biti postavljena u instituciji Zemaljski muzej BiH nekoliko mjeseci.

Sevdalinka pripada redu najljepših usmenoknjiževnih vrsta koje je iznjedrio narod Bosne i Hercegovine. Na izložbi je predstavljena kroz povijesna razdoblja, kroz koja se razvijala i sazrijevala u kulturnom miljeu Bosne.

Izložbu je organizirao Zemaljski muzej BiH, a finansijski podržali ASA banka te Fondacija za scenske, likovne i muzičke umjetnosti Federacije BiH.