Skip to main content

Čije je ono djevojče je egendarna sevdalinka u izvedbi još legendarnijeg Himze Polovine. Ova pjesma je harala radiostanicama bivše Jugoslavije.

Čije je ono djevojče
sto ‘no rano rani na vodu
sto ‘no nosi fesic nad okom
nanule joj cine
ripa, rapa, rap
dukati joj zvece
cinga, canga, cang

Ono je moje djevojce
sto ‘no rano rani na vodu
sto ‘no nosi fesic nad okom
nanule joj cine
ripa, rapa, rap
dukati joj zvece
cinga, canga, cang

Dva oka k’o dva ugljena
a lica b’jela, rumena
a usta mala medena
nanule joj cine
ripa, rapa, rap
dukati joj zvece
cinga, canga, cang

Moje je oci gledale
moje je ruke grlile
a moje usne ljubile
nanule joj cine
ripa, rapa, rap
dukati joj zvece
cinga, canga, cang