Skip to main content

Banja Luko, vatrom izgorjela,

U tebi me cura zanijela.

Zanijela, garavim očima,
Bijelim licem i mednim ustima.

Da se oči kupuju za pare,
Ja bih sebi kupio garave.

Garavušo, kad bi moja bila,
Moja bi se želja ispunila.

Mila majko, dovest ću je k sebi,
Bit će mila i meni i tebi.