Skip to main content

“Sa Gradačca bijele kule legendarna sevdalinka u izvedbi legendarne Emine Zečaj.

Emina Zečaj 17.03.1939 Godine U Starom Dijelu Sarajeva. Odrasla Je U Patrijahalnoj Porodici Ahmedhožić Avdije I Melće. Završila Srednju Tekstilnu Školu I Medresu. Majka Je Dvoje Djece. Nažalost Emina Nas Je Napustila 19.Aprila 2020 Godine.

Provela je mnogo godina kao sakupljač tradicionalnih pjesama i time obogatila arhivu radija BiH a tako i repertoare svojih bližih kolega. Uloga Emine Zečaj u očuvanju izvorne tradicionalne pjesme je ogromna.

Sa Gradačca bijele kule tekst

Sa Gradacca b’jele kule
Zmaja od Bosne
sokolovi zakliktali
kajde zalosne

Umrla je vjerna ljuba
Husein-begova
jer izgubi gospodara
srca svojega

Osedl’o je vranca svoga
Husein-kapetan
odjezdio Romaniji
podijelit’ megdan

Na cardaku vjerna ljuba
Allah-illallah
klanjala je, plakala je
haber cekala

Pod pendzere glasnik stize
srca slomljenog
udaji se vjerna ljubo
nejma bega tvog

Od sevdaha i zalosti
kraj pendzera svog
prepuce joj bolno srce
nece za drugog

Sa munare Husejnije uci mujezin
sa cardaka i bedema placu sokoli
do Stambola odjekuju kajde zalosne
pusta osta b’jela kula Zmaja od Bosne

emina zečaj - sa gradačca bijele kule
Emina Zečaj - Sa Gradačca bijele kule

Najljepše sevdalinke slušajte na jedinoj na televiziji posvećenoj sevdalinkama, Sevdah TV.