Skip to main content

Aj draga dragom na ruci zaspala prelijepa sevdalinka divne Nade Mamule. Uz ovu pjesmu na radiju su mnogi ašikovali.

Draga dragom na ruci zaspala.
Dragi dragu alkatmerom budi:
– Ustaj, draga, draža od očiju!
Noćas sam ti čudan san usnio:
đe moj fesić mutna vodna nosi,
u krilo mi biser se prosuo,
na četvero moj sat salomio!

Draga dragom tiho progovara:
– Što ti fesić mutna voda nosi,
ti ćeš otić’ na carevu vojsku!
Što se biser u krilo sasuo,
to su suze i moje i tvoje!
Što ti pršte sahat na četvero,
to će naša srca popucati,
rastajuć’ se jedno od drugoga!