Skip to main content

Nada Mamula – Sinoć dođe tuđe momče

Nada Mamula u izvedbi još jedne legendarne sevdalinke ” Sinoć dođe tuđe momče “

Enes Begović oduševio u Liješevu

Sinoć dođe tuđe momče
Iz tuđe zemlje
A jutros mi konja sedla
Hoće da ide

Gledala ga crnooka
Lijepa djevojka
Gledajuć ga, suze roni
Kroz plač govori

sinoć dođe tuđe momče nada mamula
Nada Mamula - Sinoć dođe tuđe momče

Oj, putniče, namjerniče
Poved’ i mene
Oj, djevojko crnooka
Ne idi sa mnom
Široka je Romanija
Puna hajduka

Najljepše sevdalinke slušajte na jedinoj na televiziji posvećenoj sevdalinkama, Sevdah TV.

Jeste li zainteresovani da pročitate nešto više o uspješnim biznisima?