Skip to main content

Prim. dr. Hašim Muharemović rođen je 22. marta 1937. godine u Srebreniku.

Diplomirao je medicinu 1971. godine u Sarajevu, a 1975. položio stručni ispit u Novom Sadu. Bio je istaknuti član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i  poznati epidemiolog u Bosni i Hercegovini. Prim. dr. Muharemović je proveo radni vijek u Domu zdravlja Srebrenik.

Svestrana osoba, i kao takav izrasta u vrhunskog sazliju, pjevača, autora, slikara…i velikog boema.

Zvuk sa njegovog dobro uštimanog saza razliježe se prostorima bivše Yugoslavije, gdje biva s poštovanjem priman, a aplauzom ispraćan.

Bilježi preko 3.000 zapisa o sevdalinci, i – mada više puta prevaren od raznoraznih izdavača – arhivu svoje zemlje ostavlja veoma vrijedan muzički materijal.

Autor je mnogobrojnih pjesama, među kojima i čuvene „Sa Gradačca, bijele kule“ i ” O sabahski tihi vjetre…” koje su prihvaćene kao tradicionalne pjesme.

Hašim Muharemović Umro je 18. septembra 2012. godine.