Skip to main content

Kad bi znala šta mi srcu značiš – Legendarnu sevdalinku otpjevao je Latif Močević

Koliko često treba vježbati ?

kad bi znala šta mi srcu značiš dokazuje talenat latifa močevića
Kad bi znala šta mi srcu značiš dokazuje talenat Latifa Močevića

Latif Močević se više nego dobro snalazi i pri izvedbi dječijih pjesmica, operskih arija ali i zahtjevnih sevdalinki. Svoj raskošni talenata pokazao je još jednom izvedbom pjesme koju je inače proslavio Safet Isović.

Kad bi znala šta mi srcu značiš

Kad bi znala šta mi srcu značiš
da mi nebom, vedriš i oblačiš
bi li mi se smilovala
i uvjek mi suncem sjala
il’ bi studen oblak bila
pa mi srce zaledila

Kad bi znala da bolujem s’ jada
bi l’ mi došla s’ ponudama, mlada
i pružila kraj uzglavlja
sa usana kaplju zdravlja
ili bi mi otrov dala
pa se slatko nasmijala

Kad bi znala, života ti tvoga
da sam umro, zbog sevdaha svoga
bi l’ ti reci, bijela vilo
makar malo, žao bilo
il’ bi rekla, umro, ako
ko bi za njim još zaplako