Skip to main content

Organizacijski odbor Festivala Sevdalinke„Sevdalinko u srcu te nosim“ objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača za učešće u takmičarskoj večeri 15. jubilarnog festivala „Sevdalinko u srcu te nosim“.

Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme nastale po uzoru na tradicionalnu muziku BiH “sevdalinku” sa tekstovima pjesama, pisanim isključivo na službenim jezicima i ravnopravnim pismima u BiH.

Autori treba da prilože demo snimak kompozicije u trajanju do četiri (4) minute. Uz prijavu svaki autor mora poslati podatke:

Puno ime i prezime, adresa,broj telefona, e-mail adresa, ime autora muzike i teksta.

Prijave na konkurs zajedno s radovima dostavljaju se putem on line prijave na web stranici www.festivalsevdalinke.com/prijave-autori ili na e mail adresu: festivalsevdalinke@gmail.com sa naznakom „Za direkciju festivala“.

Konkurs je otvoren do 02. oktobra 2023. godine.

#sevdalinka#sevdalinkousrcutenosim#festivalsevdalinke#prijave#autori