Skip to main content

Bosno moja

bosno moja - rahima halimanović
Bosno moja - Rahima Halimanović

Bosno moja poharana
Zemljo moja neorana
Četir’ ljeta nesijana

Stajo moja bez volova
Kućo moja bez zidova
Stara majko bez sinova
Mjesto braće i sestara
Sloboda me razgovara
I nove mi pute stvara

Vratimo se našoj Bosni
Da dušmane izgonimo
Našu Bosnu obnovimo
Da dušmane pogazimo
Našu Bosnu obnovimo

Da se u njoj veselimo
Da se bratski zagrlimo
Da se Bosnom ponosimo

Najljepše sevdalinke slušajte na jedinoj na televiziji posvećenoj sevdalinkama, Sevdah TV.

Jeste li zainteresovani da pročitate nešto više o uspješnim biznisima?