Skip to main content

Refija Muslić je rođena u Foči, a živi u Sarajevu od 1970. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Bila je zaposlena u Radnoj organizaciji “Satex” 22 godine. Nastupala je na priredbama kao stalni član KUD-a Gajret.

Koliko često treba vježbati ?

Njen prvi javni nastup bio je u Domu mladih-Skenderija u Sarajevu. Nepune tri decenije bila je vokalni solista RTV Bosne i Hercegovine, gdje je snimila za arhiv veliki broj sevdalinki, a za istu produkciju snimila je CD komponovanih narodnih pjesama. Bila je članica Instituta sevdaha od početka pa sve do smrti njegovog osnivača, Omera Pobrića.

refija muslić
Refija Muslić

U prvoj ekipi vokalnih solista Instituta imala je mnogobrojne nastupe i turneje u Evropi i svijetu. Snimila je tri CD-a u Institutu sevdaha i učestvovala na desetinama festivala. Posjeduje svoje autorske pjesme, koje su se izvodile na raznim festivalima. Refija je predsjednica Udruženja sevdalija “Saray sevdah.”

Refija Muslić – Došla voda/Mejra Na Tabutu

Došla voda od brijega do brijega
pronijela Mejru na tabutu
pronijela Mejru na tabutu

Hajde Mejro, s nama večerati
večerajte, mene ne čekajte
mene čeka gotova večera
u Dženetu među Hurijama

Selam će te mojoj staroj majci
neka klanja pet vakat namaza
neka posti mjesec Ramazana
neka Mejri namjeni Kurbana