Skip to main content

Bosno moja poharana
Zemljo moja neorana
Cetir’ ljeta nesijana

Stajo moja bez volova
Kuco moja bez zidova
Stara majko bez sinova
Mjesto brace i sestara
Sloboda me razgovara
I nove mi pute stvara

Vratimo se nasoj Bosni
Da dusmane izgonimo
Nasu Bosnu obnovimo
Da dusmane pogazimo
Nasu Bosnu obnovimo

bosno moja poharana
Bosno moja poharana

Da se u njoj veselimo
Da se bratski zagrlimo
Da se Bosnom ponosimo