Skip to main content

Pjesma sevdalinka, je ljubavna pjesma, ali i kroz ljubavne stihove u mnogim sevdalinkama se provlači društveno sociološki momenat razdoblja u kome je nastala.

Koja Je Najbolja Turistička Agencija Na Balkanu?

Pjesma “Mlad se Jusuf oženio”, kažu, bila dugo vremena zabranjena. Pokušavali smo da pronađemo razloge te zabrane o čijoj svrsi možemo samo naslutiti čitajući tekst ove sevdalinke. Ukoliko vi znate više o ovome slobodno nam pišete na našoj Facebook stranici …

mlad se jusuf oženio u izvedbi refije muslić
Mlad se Jusuf oženio u izvedbi Refije Muslić

I ova kao i većina drugih sevdalinki našla se na standardnom repertoaru mnogih sevdalija, a mi smo za ovaj put odabrali izvedbu Refije Muslić.

Mlad se Jusuf oženio

Mlad se Jusuf oženio,

Do ponoći s ljubom bio.

Od ponoći ferman stiže:

„Mlad Jusufe car te zove!“

Carska hazna poharana

Na Jusufa potvorena

Stade Jusuf konja sedlat

A ljuba mu suze ljevat

„O Jusufe, sretan bio

još me nisi poljubio!

O Jusufe, ime moje,

s kim ostavljaš zlato svoje?“

„Ostavljam te majci svojoj,

majci svojoj tri godine.

Ako ne dođem za četiri,

Ti se udaj za drugoga.“