Skip to main content

Znate li kako je nastala sevdalinka “Kraj tanana šadrvana?”

Autor sevdalinke “Kraj tanahna šadrvana” je njemački pjesnik Heinrich Heine, jedan od najvećih pisaca u historiji svjetske i evropske književnosti, a njen originalni naslov je bio “Der Asra”.

Prevedena je na bosanski jezik od strane prevodioca i književnika Safvet-beg Bašagića. Melanholična melodija i stihovi o tragičnoj i silnoj ljubavi generacijama su “bacali” u sevdah Bosance i Hercegovce i brojne poklonike sevdalinke na prostoru bivše Jugoslavije.

sevdalinka
Kako je nastala sevdalinka: Kraj tanana šadrvana 1

Ova pjesma je vjerovatno nastala 1845. ili 1846. godine u Parizu. Tada je Heine već dugo, još od 1831. godine, bio u Francuskoj. Kod Heinea je Orijent predstavljao mjesto sretnih i nesretnih, jednostavnih i osjetljivih ili rafiniranih osjećaja. U mnogim njegovim pjesmama Orijent ima važnu ulogu.

Sevdalinka je nedavno za potrebe serije Hotel Balkan oživljena, a otpjevao ju je Dženan Lončarević.

Tekst pjesme

Kraj tanahna šadrvana
gdje žubori voda živa,
šetala se svakog dana
sultanova kćerka mila.

Svakog dana jedno ropče
stajalo kraj šadrvana,
kako vr’jeme prolazilo,
ropče blijeđe, blijeđe bilo.

Jednog dana pitala ga
sultanova kćerka draga:
“Kazuj, robe, odakle si,
iz plemena kojega si?”

“Ja se zovem El Muhammed,
iz plemena starih Azra,
što za ljubav život gube
i umiru kada ljube!”

Pjesmu su otpjevali brojni interpretatori sevdalinke, a među njima je i Hanka Paldum.

Među interpretatorima koji su otpjevali ovu predivnu pjesmu, nalazi se i Zaim Imamović.