Skip to main content

Grana od bora | Kerima i Adis stvarnost “izađe” na san, u kojem nema rata, granata, gladi, zime, već samo nebesko i morsko plavetnilo i dobra stara sevdalinka Grana od bora pala kraj mora.

Najsnažniju i gotovo neraskidivu vezu sevdalinka je ostvarila s bh. filmom, s vremenom postajući njegova najreprezentativnija stilska odrednica.
Primjer ostvarenja u kojem sevdalinka nije dio stvarnosti već popratni elemenat snoviđenja glavnih protagonista (što je također njihova unutarnja borba) predstavlja Savršeni krug Ademira Kenovića.

Naime, nakon što su prethodno razgovarali o odlasku na more i putovanju vozom, junacima filma Kerimu i Adisu stvarnost “izađe” na san, u kojem nema rata, granata, gladi, zime, već samo nebesko i morsko plavetnilo i dobra stara sevdalinka.

https://youtu.be/cJB5VCmMzDs