Skip to main content

Kako je nastala sevdalinka Žute dunje i u kojem filmu je otpjevana?

Kako je nastala sevdalinka Žute dunje i u kojem filmu je otpjevana?

Goran Bregović je autor pjesme koju izvodi Davorin Popović pod nazivom “Žute dunje”. Pripremio ju je kao sastavni dio muzike za film “Kuduz“. Stara sevdalinka koju je izvodio Himzo Polovina, koja je objavljena na albumu „Narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine“ oživljena je pod imenom “Žute dunje” i objavljena kao dio muzike za film “Kuduz”.

Sama riječ sevdalinka je nastala od arapske riječi sawda što znači crna žuč. U turskom jeziku se ovaj pojam veže za melanholiju. U bosanskom jeziku pojam sevdah znači čežnja, ljubavni žar, ljubavni jad. I zaista, u tekstovima mnogih sevdalinki osjete se elementi čežnje i ljubavne patnje. Situacija nije drugačija ni sa pjesmom „Žute dunje“.

sevdalinka žute dunje
sevdalinka žute dunje

Pjesma govori o dvoje mladih, zaljubljenih ljudi koji su htjeli da svoju ljubav krunišu brakom. No, njihova želja nije se mogla ostvariti jer im njihovi najbliži nisu dozvoljavali. Žal, bijes i ljutnja zbog nemoguće ljubavi vide se u riječi „dušmani im ne dadoše“, gdje se jasno vidi da svoje najbliže nazivaju dušmanima jer opstruiraju njihovu ljubav i zajedničku sreću. Hiperbolično opisivanje ljubavne patnje i raspadanje duše i tijela usljed iste prisutno je u cijeloj pjesmi.

Tekst i muzika za pjesmu “Voljelo se dvoje mladih” su nešto drugačiji u odnosu na “Žute dunje” pa možete uporediti u nastavku teksta.

Sevdalinka Žute dunje

Davorin Popović  – “Žute dunje”

Voljelo se dvoje mladih

šest mjeseci i godinu.

Kad su htjeli da se uzmu,

da se uzmu, aman, aman,

dušmani im ne dadoše.

Razbolje se l’jepa Fatma,

jedinica u majke,

poželjela žute dunje,

žute dunje, aman, aman,

žute dunje iz Stambola.

Ode dragi da donese

žute dunje carigradske,

al’ ga nema tri godine,

tri godine, aman, aman,

nit’ se javlja, niti dolazi.

Dođe dragi sa dunjama,

nađe Fatmu na nosilima:

“Dv’jesto dajem, spustite je,

tristo dajem, otkrijte je,

da još jednom Fatmu ljubim ja!”

“Dv’jesto dajem, spustite je,

tristo dajem, otkrijte je,

da još jednom Fatmu ljubim ja!”

Himzo Polovina ” Voljelo se dvoje mladih”

Voljelo se dvoje mladih

šest mjeseci i godinu

i htjedoše da se uzmu

oh aman, dušmani im ne dadoše

Razbolje se lijepa Fatma

jedinica u majke

zaželjela žute dunje

oh aman, aman, aman

žute dunje iz Stambola

Ode dragi da donese

žute dunje carigradske

vrijeme prošlo, al’ ga nema

oh aman, nit’ dolazi nit’ se javlja

Kad se vrati sa dunjama

sretne Fatmu na nosilima

dvjesto dajem, spustite je

oh aman, aman, aman

trista dajem, otkrite je

Da još jednom vidim Fatmu

oh aman, aman, aman

moju Fatmu na nosila

da bar jednom ljubim Fatmu

oh aman, mrtvu Fatmu na nosila